Administratorem Twoich danych osobowych jest Przemysław Szymański, prowadzący działalność pod firmą: Przemysław Szymański PLOT ELCETRONICS
z siedzibą w Gajewie, adres: ul. Obwodowa, nr 6, 11-500, poczta Giżycko adres
e-mail: biuro@obrabiarki-cnc.pl. Twoje dane osobowe, przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej przez Ciebie poprzez przesłanie danych kontaktowych. Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi lub do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zakresie imienia oraz adresu e-mail jest warunkiem uzyskania odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. W przypadku podania numeru telefonu, możemy kontaktować się z tobą również droga telefoniczną. Jesteś zobowiązany/a do podania imienia oraz adresu e-mail, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych jest brak możliwości odpowiedzi na Twoje pytanie. Twoje dane osobowe są powierzane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej oraz poczty elektronicznej oraz podmiotom będącym właścicielami serwerów na których przechowywane są dane osobowe.